3
από Καλευράς Βλαδίμηρος
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
4
από Κοκκινόπουλος Ευτύχιος
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
από Timoshenko S., Young D.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο