2
από Αναστασιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1974
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
5
από Παπαδάκης Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
6

Βιβλίο