1
από Δεμενέγη-Βιριράκη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
από Πουλημένος Γρηγόρης, Δανιήλ Μ., Πρόιος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΤΕΕ...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΤΕΕ...

Σεμινάριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Ξενάκης Kοσμάς
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
13
...ΤΕΕ - ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
16
από Γετίμης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο