1
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
2
από Βοσκοπούλου Χρυσούλα Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Βιβλίο
7
από Καρατζάς Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ-Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου...

Βιβλίο
8
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
10
11
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
12
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Κρήτης...

Βιβλίο
13
από Ζαγορήσιου Μαρία., Γιαννουλέλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
14
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας...

Έκθεση-Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
17
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
19
από Μποζινέκη Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Μητσομπούνης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου