1
από Αράπογλου Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Βιβλίο
2
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Διδακτορική Διατριβή
4
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
7
από Φίλιππα-Αποστόλου Μάρω
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Διδακτορική Διατριβή
8
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
9
από Λεοντίδου - Γεραρδή Κλ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
10
από Λεοντίδου - Γεραρδή Κλ., Παπαδάκης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο