1
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
2
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
3
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Φυλλάδιο