2
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
7
από Αναστασιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
8
από Ξενάκης Kοσμάς
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
10
από Τσουλουβής Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
11
από Brotchie J., Sharpe R.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
15
από Παπαγεωργάκης Ι., Κουμαντάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
16
από Καλογεράς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Φυλλάδιο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
20
από Παρπαϊρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο