2
από ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ, Νικολαϊδου Β., Στεφάνου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
5
από Αναστασιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
8
από Ξενάκης Kοσμάς
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
10
από Τσουλουβής Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
11
από Brotchie J., Sharpe R.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
15
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Φυλλάδιο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
17
από Καλογεράς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
18
από Παπαγεωργάκης Ι., Κουμαντάκης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
20
από Παρπαϊρης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο