41
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
43
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
44
από Ευθυμιάδης Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
45
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας...

Βιβλίο
46
από Ξυδά Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
48
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. Κρήτης...

Βιβλίο
49
από Διαμαντόπουλος Γρηγόρης
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
50
από Κουλουμπής Ευάγγελος
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...
Τα πρακτικά της παρουσίασης του βιβλίου

Βιβλίο
51
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλιογραφία
52
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
53
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
54
56
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ...

Ημερίδα
57
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
58
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
59
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
60
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΤΕΕ...

Ημερίδα