81
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
82
...ΤΕΕ...

Μελέτη
85
από Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
86
από Molla Salehi - Κοτσομύτη Βαντιχέ
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
87
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Θέματα: '; ...ΤΕΕ...

Επιστημονικό περιοδικό
90
από Ξενάκης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
91
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Οπτικός δίσκος
92
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
94
από Γεωργόπουλος Θεοφάνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
95
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
96
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
97
από Αράπογλου Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Βιβλίο
98
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Συνέδριο
99
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Φυλλάδιο
100
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Φυλλάδιο