101
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
102
από Κολώνας Βασίλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
104
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας...

Βιβλίο
105
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο (μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 2)

Βιβλίο
106
από Αράπογλου Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου...

Βιβλίο
108
από Deitel Harvey M., Deitel Paul J.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
109
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Οπτικός δίσκος
110
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
111
από Γεωργόπουλος Θεοφάνης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
112
από Κανετάκη Ελένη Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
113
115
από Σπυράκος Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
116
από Καρατζάς Γιάννης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ-Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου...

Βιβλίο
118
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ...

Βιβλίο
120
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΤΕΕ - Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης...

Βιβλίο