5
από Κολοβός Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
9
από Γεωργοπούλου Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Διπλωματική Εργασία
10

Βιβλίο
12
από Γκάτζης Δρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
13
από Γκαζέτας Γιώργος
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
19

Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα