1
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Βιβλίο
2
από Johnston Shirley, Sonbol Sherif
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
από Saad S.G.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από El-Sharkawi E., El-Gawli N., Aziz V.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
από El-Sharkawi E., El-Gawli N., Aziz V.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από El-Gohary Fatma
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
9
από Hamed C., Mousli C.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Τα πρακτικά της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
10
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
11
από Richards J. M., SERAGELDIN IS., RASTORFER DAR.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
14
από Michalowski Kazimierz
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
19
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
20
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού