Προτεινόμενα θέματα σχετικά με την αναζήτησή σας.
Αγία Παρασκευή Μεταμοντερνισμός 2 Οδός Γραβιάς 2 Βιβλιοθήκες 1 Γυμναστήρια 1
1
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Γραβιάς 6

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Jacobsen H., Συμεών Ανδρέας, Κολλάρος Αλέξανδρος, Κονταράτος Σάββας
Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Γραβιάς 6

Κτίριο