1
από Μπακάλη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2014

Μεταπτυχιακή Διατριβή
10
από Anstey J.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
11
από Hall A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
13
από Lepoultel Didier
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
20
από Γαβριελάτος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού