6
από Μιχαηλίδης Χρήστος, Ξυδάς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
11
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
12
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
14
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
19
από Τλούπας Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
20
από Μυλωνάς Παύλος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο