6
από Μιχαηλίδης Χρήστος, Ξυδάς Νικόλαος
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Διπλωματική Εργασία
11
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Φυλλάδιο
13
από Χρηστάρας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
18
από Τλούπας Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
20

Βιβλίο