2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
3
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
5
από Briaud J.-L, Tucker L.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
6
από Γερόλυμος Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
7
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
8
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διεθνείς οργανισμοί
9
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
10
από ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Η., Γιαδαράκος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Διπλωματική Εργασία
11
από Das B.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
12
από Αναγνωστόπουλος Ανδρέας
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
13
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
14
από Πιτιλάκης Κυριαζής Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
15
από Ruebener Rolf H., Stiegler Wilhelm
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
16
από Bazant Zdenek P.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
18
από Χριστούλας Σταύρος
Στοιχεία έκδοσης: 1975
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
19
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο
20
από Lee Donovan H.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
...ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

Βιβλίο