1
Αρχιτέκτονες: Βασιλειάδης Προκόπιος, Μπογδάνος Γιώργος
Διεύθυνση: Ρέντη

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Λαζαρίμος Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Σχινάς Νικόλαος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Νικολάου

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τριγγέτας Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ακτή Ποσειδώνος, (Πειραιάς)

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Κουμέλης Ιωάννης
Διεύθυνση: Αθήνα, Αθηνάς

Κτίριο