6
από Βραζιτούλης Γιώργος Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο

8
από Θεοδωράκη-Πάτση Τζούλια.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Κόλλιας Δημήτριος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20