1
από Gilg A.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
από Γάσπαρης Χαρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συνέδριο
5
από Οικονόμου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Φαλιάγκας Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Αργατζόπουλος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Χαραλαμπίδης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Χατζής Ε., Παυλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Μήτσου Ι., Σταθακόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Μαδεμλής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Δράγκος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου Παρυσσάτις
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Κουσιδώνης Χρήστος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
16
18
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο