1
από Ρεζίτη Ιωάννα Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2016
Το πλήρες κείμενο

Βιβλίο
2
από Οικονομοπούλου Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2012

Διπλωματική Εργασία
3
από Χαραλαμπίδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
5

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
7

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Έκθεση-Μελέτη
10
από Καπαδόχος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
12
από Βαφειάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
18
από Αθανασίου Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
19
από Mackintosh M.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συμπόσιο