13
από Shutov V., Kapotov A.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Κροκιδάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Κροκιδάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας