3

Διπλωματική Εργασία
4
από Χολέβας Λουκιανός
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Διπλωματική Εργασία
6
από Σαρακηνός Σωτήρης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
7
από Σιδέρη Δέσποινα
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
8
από Καράμπελας Περικλής
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Λεξικό
10
από Μπρατίτσης Μ., Τσιμπλοστεφανάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Καράμπελας Σταύρος, Μαντές Αναστάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Διπλωματική Εργασία
14
από Πανόργιας Α., Μαθιουλάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Καμπουράκης Μιχαήλ, Τσολακίδης Θεόδωρος
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
17
από Κοντής Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διδακτορική Διατριβή
18
από Καλιαμπάκας Ε., Ντούρος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία