1
από Parr A.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Talbott Edwin M.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
3
από Barber Ant.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
από Κεφάλας Χ.Α., Κεφάλας Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
από Αργυρόπουλος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
6
από Lefevre R.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
7
από Κοντινός Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
8
από Peele R.
Στοιχεία έκδοσης: 1920

Βιβλίο