1
από Παλλάς Αργύριος
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
Στοιχεία έκδοσης: 1927
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Casciani Clement
Στοιχεία έκδοσης: 1925
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού