1
από Κεφάλας Χ.Α., Κεφάλας Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
2
από Αργυρόπουλος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
3
από Κοντινός Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
4
από Παλλάς Αργύριος
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
Στοιχεία έκδοσης: 1927
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
6
από Casciani Clement
Στοιχεία έκδοσης: 1925
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού