1
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Συνέδριο
2
από Μπίρης Κώστας Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
5
6
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Βιβλίο
7
από Αναγνωστοπούλου Γεωργία Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2013

Διδακτορική Διατριβή
8
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

15
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο