1
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
2
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
3
από Τερζόπουλος Π., Λιναρδάκης Ι., Παράσχος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
...ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ...
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη