1
από Ασημακοπούλου Θεώνη Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διδακτορική Διατριβή
2
από Ευθυμιάτος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
από Ζήση Βασιλική
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Διπλωματική Εργασία
4
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο

5
από Παπανικολάου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
6
από Zheng Tinghui, Vatistas George H., Povitsky Alex
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Καλαϊτζίδης Π.Α., Ζαχαρόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

11
από Μουρτζόπουλος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
12
από Fahy F.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
13
από LYON RICH
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
14
από Everest F.A
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
15
από Ιωάννου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
16
από Lord Peter, Templeton Duncan
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
17
από Σφακιωτάκης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Διπλωματική Εργασία
18
από Βάνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Μπάρκας Νικόλαος K.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο