2
από Πότσιου Χρυσή
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο
7
από Stasa Keti, Lako Niko
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

9
από Ζάραγκας Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Bozo L.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
15
από Shtylla Valter
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Riza Emin
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
20
από Spaho L., Hoxha M., Buzi F., Spaho S.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου