3
από Γκανάκου Ελλη
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
20
από Mutz Stefan, Chatziavgoustis Theodoros, Pretz Thomas
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου