1
Αρχιτέκτονες: Κοκκίνου Μαρία, Κούρκουλας Ανδρέας, Πεπονής Ιωάννης
Διεύθυνση: Αμαρούσιον, Κηφισίας

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Καραντινός Πάτροκλος
Διεύθυνση: Αμαρούσιον

Κτίριο
3

Κτίριο