1
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
2
από Μπέης Iωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
5
από Hartley P.M.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
9
από Τορολόπουλος Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
από Sternbach Jack
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Διεθνείς οργανισμοί
13
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συμπόσιο
14
από STREETER H.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
16
από Γεωργόπουλος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
17
από Παπαδογεωργόπουλος Κων. Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
19
από Τορολόπουλος Βασίλειος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο