10
από Δημητρακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Δημητρακόπουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Δεληγιάννης Χρήστος.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Διπλωματική Εργασία
16
από Kegel K.
Στοιχεία έκδοσης: 1939
Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά

Άρθρο περιοδικού