1
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών-Σουνίου 48 χιλιόμετρο

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής

Κτίριο