1
Αρχιτέκτονες: Αυλωνίτης Γ., Γρυμπογιάννη Χ.
Διεύθυνση: Ανάβυσσος

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής

Κτίριο