1
από Καραλής Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

2
Αρχιτέκτονες: Αυλωνίτης Γ., Γρυμπογιάννη Χ.
Διεύθυνση: Ανάβυσσος

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Αλτσιτζόγλου Αγγελος, Κούκης Γιάννης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Κωνσταντινίδης Αρης
Διεύθυνση: Ανάβυσσος, Αθηνών-Σουνίου 48 χιλιόμετρο

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Σακελλάριος Περικλής

Κτίριο