3
από Kreshkov A.P., Yaroslavtsev A.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
4
από Klimova V.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
5
από Alimarin I., Fadeeva V., Dorokhova E., Krachun S.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
6
από Babko A.K., Pilipenko A.T.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
7
από Musakin A., Khrapkovsky A., Shaikind S., Efros S.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
8
από Lyalikov Y., Bulatov M., Bodyu V., Krachun S.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
9
από Alexeyev V.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
10
από Μπεκιάρογλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Charlot G., Gauguin R.
Στοιχεία έκδοσης: 1952

Βιβλίο
12
από Ζέγγελης Κ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1899
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού