4
από Κορωνίδης Α., Πληγορόπουλος Π., Ανδρούτσος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ανδρούτσος Α., Μπακής Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Βούρος Χ., Ανδρούτσος Α., Βούρος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου