1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
4
από Jaczewski M.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
6
από Booth R.R., Yunzhen JIA
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
7
από Umar I.H., Gata Z.S.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
8
από Eibenschuts J.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
9
από Landis J.W., O'Connor A.J.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
10
από Al-Khatib H.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Λεξικό
12
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Συνέδριο