1
από Γέρου Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Οπτικός δίσκος
2
από Μαντζάρη Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
3
από Χρήστου Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Διπλωματική Εργασία
4
από Λειβαδιώτης Ξ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
7
από Χαρώνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο