2
από Τσιριγωτάκης Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Διπλωματική Εργασία
3
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Ημερίδα
8
από Χαρώνης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
9

Βιβλίο