1
από Γελεγένης Ι. Ι., Αξαόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Λειβαδιώτης Ξ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Διπλωματική Εργασία
3
από Σωτηρόπουλος Η.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου