1
από Σταυρίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Μαντέλης Τ., Παπαστεφανάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Καλαγκιά Ε., Πληγορόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Καράγγελος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Κορωνίδης Α., Πληγορόπουλος Π., Ανδρούτσος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου