1
από Παπαδημητρίου Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
2
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
3
από Ζερβός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
5
από Κελόγλου Κ., Κοράνης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία