1
από Buehrke Thomas
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Βιβλίο
2
από Παπαδημητρίου Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Διπλωματική Εργασία
3
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Συνέδριο
6
από Ζερβός Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Φυλλάδιο
8
από Rosenberg P.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
9
από Κελόγλου Κ., Κοράνης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Συνέδριο