1
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Συνέδριο
4
από Πανίδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
6
από Αξαόπουλος Π., Κυρίτσης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Σαραμούρτσης Α., Ντοκόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου