8
από Αναστασιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
10
από Κούμουλος Δημήτριος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
11
από Κούμουλος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το κείμενο της εισήγησης

Εισήγηση ημερίδας
14
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Παπασπύρου Σπυρίδων Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού