7
από Veljkovic Milan
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Τα πρακτικά του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Γιαννακίκου Αμαλία
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Λήψη πλήρους κειμένου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
13
από Θεοφιλογιαννάκος Δημήτρης
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Λήψη πλήρους κειμένου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας