1
Αρχιτέκτονας: Σγούτας Βασίλειος
Διεύθυνση: Παλλήνη, Μαραθώνος

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Σγούτας Βασίλειος
Διεύθυνση: Κορωπί, Παιανίας-Μαρκοπούλου

Κτίριο