5
από Γρηγοροπούλου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Λάππας Αθανάσιος
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Αγγελόπουλος Κ., Χασάπης Κ., Κατάκης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
14
από Καμπάνης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Παπαγεωργίου Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Καμπάνης Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας